Învață de la cei mai buni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

POCU/626/6/13/133046

Informații generale despre proiect

Regiuni de implementare

Regiunea Sud-Est:
Brăila, Buzau, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea.

Regiunea București-Ilfov:
Municipiul București, județul Ilfov.

Obiectivul general

 • creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.
 • dezvoltarea unei oferte educaționale optimizate prin parteneriat social.
 • formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane.
 • să dezvolte noi parteneriate între instituții de învățământ universitar și sectorul privat, în vederea organizării de stagii de practică.

Grupul țintă (GT)

Minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu domiciliul /rezidența în afara regiunii București-Ilfov.
Minim 10% din persoanele din GT vor fi din mediul rural și/sau persoane de etnie romă.
Nivelul calificării vizat prin proiect, pentru care se realizează pregătirea, este ISCED 5-7.

La finalul proiectului, din cei 330 de studenți participanți în grupul țintă, cel puțin:

 • 238 de studenți (72%) vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant;
 • 132 studenți (40%) își vor găsi un loc de munca la încetarea calității de participant;
 • 37 de studenți (11%) vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calitățTii dReEpYarticipa

În vederea  recrutării studenții se vor putea adresaurmătoarelor cadre didactice:

 1. Ana Olteanu – ana.olteanu@cmu-edeu
 2. Andrei Murineanu – andremurineanu@cmu-edu.eu
 3. Mihaela Bărhălescu – mihaela.barhalescu@cmu-edeu

Principalele activități realizate în cadrul proiectului

Principalele rezultate ale proiectului

 • Minim 330 studenți selectați pentru participarea la activitățile proiectului;
 • Minim 330 studenți participanți la consiliere și orientare profesională;
 • 1 raport asupra activităților de consiliere și orientare profesională realizate;
 • Minim 10 parteneriate de practică semnate cu agenți economici;
 • Minim 330 studenți monitorizați care au realizat stagii de practică;
 • Minim 330 convenții de practică semnate + minim 330 caiete de practică, fișe de observație și rapoarte de practică respectiv;
 • Minim 40 parteneriate încheiate prin intermediul platformei online pentru facilitarea tranziției de la educație la locul de muncă;
 • 1 platformă de stagii de practică;
 • 1 raport de analiză a corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii;

 

Indicatori prestabiliți proiectului

Indicatori prestabiliți de rezultat:

 • Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant: 238 din zona rurală: 24
 • Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant: 132 din zona rurală: 14
 • Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 37 din zona rurală: 4

Indicatori prestabiliți de realizare:

 • Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la scoală la viața activă: 330 (din mediul rural: 33)